Shopping och resor

Företagslarm – Vad betyder begreppen?

Företagslarm – Vad betyder begreppen?

När företagslarm ska förklaras används ibland begrepp som inte alltid är lätta att förstå. Här förklaras några av dessa:

Driftlarm

Driftlarm är en tilläggstjänst till ett klassiskt företagslarm. Det kan exempelvis kopplas till en maskin eller annat som är vitalt för att driften på företaget ska fungera som det ska. Skulle avvikelse ske kommer driftlarmet skicka larm till larmcentralen varpå operatören agerar enligt förutbestämda rutiner. Exempelvis kan det innebära att ett jourföretag kontaktas som tar hand om problemet direkt eller att en ansvarig för larmet kontaktas.

Livebevakning

Ett företagslarm med livebevakning har övervakningskameror som filmar företagets lokaler dygnet runt. Det innebär att:

  • Livestreamad video kan ses via larmets app
  • Larmoperatörer kan se vad som händer vid larm

Även om det kallas för ”livebevakning” så behöver det inte betyda att en person sitter och tittar på videosekvenser 24/7 utan att tekniken gör att området är bevakat dygnet runt.

Besöksräknare

Under Covid-pandemin började flera larmbolag att erbjuda besöksräknare som kunde kopplas samman med övriga delar av dess företagslarm. En räknare som därmed har koll på hur många personer som befinner sig i lokalen och även kan visa med färger om det är grönt, gult eller rött att gå in. Ännu en funktion som skapar trygghet – även om det är en annan slags trygghet än vad skydd för inbrott och stöld skapar.

Företagslarm med egen larmcentral

En del företagslarm är uppkopplade mot en extern larmcentral. Det betyder därmed att företaget som säljer larmenheterna hyr in sig på denna tjänst.
Andra bolag har både försäljning av larmenheter, service och installation samt egen larmcentral. Det betyder därmed att de har total kontroll på varje steg.

Uppklarandekvot

Med uppklarandekvot menas hur många brott som klarats upp i förhållande till hur många som anmälts. Skulle polisen lösa 5 av 100 brott innebär det en uppklarandekvot på 5%. Statistik visar att uppklarandekvoten är högre vid inbrott hos företag med kameraövervakning och larm kopplad till larmcentral.

Fria väktarutryckningar

Med fria väktarutryckningar menas att företaget aldrig betalar något för de utryckningar som larmbolaget genomför. Det är en trygghet, ekonomiskt, utifrån att larmet aldrig kan skapa mera kostnader än den fasta kostnaden.
Det finns larmbolag har enbart erbjuder fria utryckningar, de som tar betalt per tillfälle samt de som har ett visst antal gratis utryckningar per år och därefter uppstår en kostnad.