Shopping och resor

Vanliga vaccin

Vanliga vaccin

Vaccin verkar genom att utsätta kroppen för en mild form av den sjukdom som det ska skyddas mot. Kroppen lär sig att hantera hotet, och kan bygga upp ett starkare försvar mot det. I vår del av världen finns det ett antal vacciner som är vanliga att man vaccinerar mot. I den här texten tar vi upp några exempel. För att boka tid hos en klinik för vaccination finns bland annat https://medicaldocsvea.se/.

TBE vaccin

TBE, fästingburen hjärninflammation, är något som har börjat oroa allt fler på senare år. Förr i tiden var fästingarna inte riktigt lika vanliga, men idag är de det. Riskområden i Sverige idag är kusterna kring Stockholm, Uppland och Södermanland. Skärgården utanför Stockholm, som har många bofasta och ett högt antal sommarboende, är kanske särskilt utsatt. Det är dock inte bara i Stockholm som risker finns – även runt Vänern samt väster och söder om Vättern är exempel på områden där flera fall har påträffats.

Polio vaccin

Polio kallas ibland för barnförlamning, och var en vanligt förekommande sjukdom i Sverige för ungefär ett sekel sedan. Redan i mitten på 1900-talet började man med en enorm vaccination, och under 60-talet tog man med detta i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Stora internationella satsningar har lett till att förekomsten av sjukdomen har minskat med 99 procent. Såväl den europeiska som den amerikanska kontinenten är idag i princip fria från sjukdomen. Exempel på länder där fall fortfarande påträffas är Pakistan, Afghanistan, Syrien och Irak.

Rabies vaccin

Det som orsakar rabies hos människor är ett virus hos drabbade däggdjur, som sedan för smittan vidare. Alla däggdjur kan bära på rabies, men vid de vanligaste fallen har viruset överförts från hundar.

Den som smittas har ofta lindriga symptom i det tidiga stadiet. Det kan till exempel vara feber och huvudvärk, samt smärta där bettet har skett. När det sedan sprids upp till hjärnan kan det orsaka de symptom som viruset är känt för – aggressivitet, kramper, och förvirring är några exempel. Eftersom drabbade inte vill svälja vätska, har tillståndet ibland kallats för vattuskräck.

Tuberkulos vaccin

Tuberkulos, eller TBC, förekommer främst idag i världsdelar som Sydamerika, Asien och Afrika. På senare tid har det dock ökat även på den Europeiska kontinenten, mer specifikt i Östeuropa. Vaccination mot sjukdomen är något man gjort i Sverige sedan 40-talet. Under 70-talet togs det dock bort från det allmänna programmet för vaccination, eftersom sjukdomen vid det laget hade blivit ovanlig i landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *